PJGDrive / PJGDesign.nl PJGDrive / PJGDesign.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.pjgdesign.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

PJGDrive / PJGDesign.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Lijst met contactgegevens van de klant via een app
- Bankrekeningnummer

- Foto's

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Het kan zijn dat foto's worden vastgelegd waar bijzondere of gevoelige persoonsgegevens worden vastgelegd. De foto's zijn meestal in opdracht en derhalve weten de personen dat ze daaraan voldoen. Bij live evenementen is dit moeilijker te doen en zijn we ook niet altijd in staat om toestemming te vragen. Een verzoek om een foto te verwijderen waar iemand onbedoeld op staat zal altijd met de grootste zorgvuldigheid en aandacht worden behandeld.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

PJGDrive / PJGDesign.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • PJGDrive / PJGDesign.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

PJGDrive / PJGDesign.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

PJGDrive / PJGDesign.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Facturatiegegevens  > 7 jaar > Conform regels van belastingdienst
Nieuwsbriefgegevens  > Tot het moment van uitschrijven > Op verzoek van de ingeschrevene

Delen van persoonsgegevens met derden

PJGDrive / PJGDesign.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. PJGDrive / PJGDesign.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

PJGDrive / PJGDesign.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. PJGDrive / PJGDesign.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PJGDrive / PJGDesign.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

PJGDrive / PJGDesign.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PJGDrive / PJGDesign.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Verwerkingsovereenkomst

PJGDesign.nl (verwerker) is tussenpersoon tussen opdrachtgever (website eigenaar/ verwerkingsverantwoordelijke) en hostingbedrijf (veelal Byte, Combell of Antagonist). De hostingbedrijven hebben hun eigen verwerkingsovereenkomst.

Voor de verwerking die plaatsvindt in opdracht van de opdrachtgever houden wij de volgende punten aan:

 • Persoonsgegevens worden door de verwerker alleen verwerkt worden op basis van de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.
 • Werknemers en andere door de verwerker ingeschakelde personen moeten vertrouwelijkheid in acht nemen en zijn gehouden aan de geldende regels voor geheimhouding van privacygevoelige informatie.
 • We werken in opdracht van de opdrachtgever en adviseren over de door hem/haar aangeleverde gegevens. We gebruiken daarbij systemen die beschiken over veelal de laatste updates van software en beveiligingsprogramma’s. Daarbij zijn er regelmatige backups die gemaakt worden.
 • Er moeten passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen worden getroffen
 • Alleen met toestemming van de verwerkingsverantwoordelijke mag de verwerker een subverwerker inschakelen. Dit kan als een algemene of specifieke toestemming worden opgenomen. Hierover zal contact wordt opgenomen met de verwerkingsverantwoordelijke.
  • Als er een subverwerker wordt ingeschakeld, moet aan deze partij door de verwerker dezelfde verplichtingen worden opgelegd als die de verwerker van de verwerkingsverantwoordelijke opgelegd heeft gekregen.
 • De verwerker moet meewerken aan het uitoefenen van de rechten van betrokkenen. Hierbij zal de verwerker de verwerkingsverantwoordelijke ook ondersteunen indien nodig.
 • De verwerker moet datalekken tijdig melden aan de verwerkingsverantwoordelijke, op zo’n manier dat de verwerkingsverantwoordelijke aan diens verplichtingen kan voldoen; De verwerker moet meewerken aan een DPIA (gegevensbeschermingeffectenbeoordeling).
 • Na afloop van de overeenkomst zal de verwerker de persoonsgegevens teruggeven aan de verwerkingsverantwoordelijke en deze vernietigen.
 • De verwerker moet alle afspraken nakomen en meewerken aan het controleren daarvan, door mee te werken aan audits en inspecties.

 

Richtlijnen vrij naar de checklist van Charlotte's Law